EMISSIONSMINDERUNG (pl.: redukcja emisji) 2016 w Norymbergi

W dniach 26 oraz 27.04.2016 w Norymbergi odbyła się konferencja “Emissionsminderung 2016”. Naszą firmę CVET reprezentował aktywnie pan mgr inż. (Dipl.-Ing.) Olaf Neese z prezentacją oraz plakatem pod tytułem „Efektywne oczyszczanie gazów przy kombinacji koncentracji LZO z mikroturbiną – efaktywne wykorzystanie ciepła w oczyszczaniu gazów odpadowych.
Podczas dwudniowego sympozjum odbywały się wykłady, prezentacje oraz prowadzono dyskusje na temat:
• Instrukcja techniczna o utrzymaniu czystości powietrza (niem.: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft” = TA Luft): planowane zmiany.
• Porównanie technologii zmniejszania emisji rtęci
• Emisja metanu w procesach przemysłu spożywczego
• Fotooksydacja w oczyszczaniu gazów odpadowych
• Konflikt: Redukcja tlenków azotu a efektywność energetyczna oraz ochrona środowiska naturalnego
• Katalizator trójdrożny selektywnej redukcji katalitycznej dla instalacji biogazu
• Emisja nanocząsteczek z instalacji oraz procesów

W ramach konferencji wydano wolumen, który można odnaleźć pod oznaczeniem ISBN 978-3-18-092272-0.