Kompetencje

Priorytetem firmy CVET GmbH jest nie tylko redukcja emisji zanieczyszczeń ale także efektywność energetyczna. Nasze usługi kierujemy do podmiotów gospodarczych, które zmagają się z problemem gazów odpadowych (lub spalin) jak również chciałyby uczynić proces ich oczyszczania oszczędniejszym, a ponadto sprawić by proces produkcyjny był ekonomiczniejszy!
Kładziemy nacisk na solidne zbadanie stanu bieżącego danego procesu produkcyjnego poprzez pomiary mające na celu rejestracje jego parametrów a także parametrów procesów towarzyszących. Tak zebrane dane pozwalają na przygotowanie i wdrożenie najlepszej koncepcji bądź projektu, dzięki któremu przy możliwie najniższym nakładzie finansowym osiągniemy stosunkowo najwyższe oszczędności.
Uprzednie zbadanie wszystkich procesów produkcyjnych klienta, pozwala na dobór odpowiedniej wielkości instalacji do oczyszczania gazów odpadowych: unikamy w ten sposób zawyżonych kosztów inwestycyjnych a co ważniejsze wysokich kosztów eksploatacji zbyt dużej instalacji. „Uszyta na miarę” instalacja oczyszczania gazów odpadowych pozwala często uniknąć późniejszych problemów eksploatacyjnych.
Ponieważ nasza firma CVET GmbH jest niezależnym biurem inżynierskim, dlatego przy doborze odpowiedniej technologii oczyszczania gazów odpadowych i spalin korzystamy z różnych procedur oraz własnego doświadczenia. Swobodny dobór technologii z szerokiej palety oferowanej przez różnych producentów pozwala na stworzenie najlepszego systemu dla potrzeb klienta. Projekt danego producenta systemu oczyszczania gazów odpadowych wcale nie musi być optymalny, ponieważ starać się on bedzie sprzedać technologię i urządzenie własnej firmy.
Poprzez wdrożenie szczególnie wydajnych instalacji staramy się ciągle powiekszać nasz wkład w ochronę środowiska: poprawę jakości powietrza i redukcję gazów szkodliwych dla atmosfery i klimatu na Ziemii.

Niezależne doradztwo techniczne dla eksploatujących przemysłowe procesy oczyszczania gazów odpadowych i spalin

Pomiary bieżącego stanu systemu (Bilanse masy i energii a także pomiary wartości emisji zanieczyszczeń).
Optymalizacja procesów i instalacji przemysłowych z naciskiem na oszczędność energetyczną oraz poszanowanie zasobów naturalnych.
Opracowanie sustensywnych koncepcji oczyszczania gazów odpadowych, dopasowanych do poterzeb ich użytkowników.
Realizacja projektów wdrażania i optymalizacji systemów oczyszczania gazów odpadowych i spalin.
Sporządzanie opinii, ekspertyz i bilansów ekologicznych

Wspomaganie badawczo-rozwojowe dla producentów przemysłowych instalacji oczyszczania gazów odpadowych i spalin

Ocena, optymalizacja,i dalszy rozwój technologii oczyszczania gazów odpadowych.
Integracja innowacyjnych technologii w istniejące koncepcje systemów oczyszczania gazów odpadowych i spalin.
Tworzenie koncepcji projektów badawczych i sporządzanie wniosków na dofinansowanie partnerstwa przemyslowo-naukowego (instytucje badawcze), np. z funduszy europejskich.
Wsparcie inżynieryjno-pomiarowe przy uruchamieniu i oddaniu do eksploatacji instalacji i systemów oczyszczania gazów odpadowych oraz przynależnych procesów produkcyjnych.
Sporządzanie opinii, ekspertyz i bilansów ekologicznych.

Rozwój i dystrybucja produktów własnych

Innowacyjne systemy sterowania przemysłowych instalacji oczyszczania gazów odpadowych w synergii z właściwym procesem produkcyjnym.
Kogeneracja systemu oczyszczania gazów odpadowych z urządzeniami wytwarzającymi energię (skojarzona gospodarka energetyczna).
Metody pomiarowe do oceny procesów oczyszczania gazów odpadowych (pomiary wartości emisji zanieczyszczeń oraz efektzwności energetycznej).

ładowanie mapy – proszę czekać…

Aktywność CVET: Pomiary, Projekty, Koncepcje, LAVA: 51.806410, 10.354340