nasz Zespół

Ocenimy Państwa procesy produkcyjne

Pomiary aktualnego stanu instalacji
i urządzeń, obiektywne i niezależne
Optymalizacja procesów
Zrównoważone koncepcje instalacji oczyszczania gazów odpadowych i spalin
Ekspertyzy, opinie
Bilans ekologiczny (LZA)
Innowacyjne systemy sterowania dla instalacji
Usługi badawcze i rozwojowe
Planowanie inwestycji – procedury i zezwolenia urzędowe
Ocena energooszczędnści systemów
Udział w przygotowaniu wytycznych Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów
„VDI-Richtlinien” (np. 2441, 2442, 3476)
Trouble-Shooting
Usługi inżynierskie
S7 Siemens

Karl-Heinz Dammeyer

Mgr inż. (Dipl.-Ing.) Karl-Heinz Dammeyer: Systematyk. Potrafi celowo opracować plan przebiegu projektu oraz odpowiednio dopilnować terminów. Przypomina o dostarczeniu wyników pracy na czas.

Zarządzanie projektami
Organizacja i koordynacja
Kluczowe i rygorystyczne planowanie
Know-how procesów oczyszczania gazów i spalin
Porównanie koncepcji na tle inżynierii procesowej

Olaf Neese

Dr inż. (Dr.-Ing.) Olaf Neese: twórczy umysł, wizjoner. Rozpoznaje interdyscyplinarne zwiazki pomiędzy nowymi pomsłami pozwalające na połączenie ich w funkcjonalna całość.

Inżynieria procesowa
Koncepcje optymalizacji procesów
Praktyczne zastosowania i wdrożenia

Łukasz Piech

Mgr inż. Łukasz Piech: Inżynier urodzony w Polsce, który studiował zarówno na Politechnice Wrocławskiej jak i Uniwersytecie Technicznym Claustchal. Jest praktykiem w zespole. Jest w stanie racjonalnie i celowo zrealizować założenia projektowe.

Przygotowanie pomiarów i ich realizacja,
zarówno na miescu jak i monitoring zdalny
Analiza i interpretacja wyników
S7 Siemens programowanie sterowników PLC, wizualizacja